Psychologia

Psychologia dzieci i młodzieży:
- porady rodzinno-wychowawcze
- terapie indywidualne
- problemy szkolne, trudności w nauce
- zaburzenia emocjonalne
- zaburzenia zachowania
- diagnostyka dzieci z zespołem ADHD

Psychologia dorosłych:
- porady terapeutyczne
- porady dotyczące problemów w rodzinie i małżeństwie
- porady wychowawcze dla rodziców
- profilaktyka antystresowa
- pomoc w kryzysach i w dokonywaniu zmian życiowych