Medycyna pracy

Przyjmujemy pacjentów indywidualnych, grupowych bez umowy współpracy oraz firmy.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2015r., poz.457) uległ zmianie wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne) pracowników.
Nowy wzór jest do wypełnienia w dwóch egzemplarzach na badanie.

Pobierz nowy wzór skierowania.


Oferujemy badania z zakresu medycyny pracy, tj.:
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne
- badania dla kierowców
- badania dla uczniów i studentów

Badania dodatkowe:
- badania wysokościowe
- badania sanitarno-epidemiologiczne
- badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne:
- badania do prawa jazdy (kat. A, B, C, D):
> dla kierowców 150zł
> dla instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy 150zł
- operator np.wózka widłowego 60zł
- praca na wysokości 60zł
- pracownicy ochrony bez broni 150zł
- osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń (myśliwską, palną, gazową) 200zł
- widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie 60zł

Koszt badania lekarskiego:
- badanie lekarza medycyny pracy do prawa jazdy 200zł
- badanie lekarza medycyny pracy 90zł
- badanie lekarza okulisty 90zł
- badanie lekarza neurologa 90zł
- badanie lekarza laryngologa 90zł
- wpis do książeczki sanitarno - epidemiologicznej 50zł

W przypadku podpisania umowy współpracy, istnieje możliwość negocjacji ceny wizyt lekarskich.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, każdy pracownik – niezależnie od pełnionej funkcji – musi przejść określone badania, których wynik określi jego zdolność do wykonywania zawodu.

Ustawa z dnia 27.VI. 1997 r. o służbie medycyny pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej.
Są to zarówno badania wstępne, okresowe jak i kontrolne.

Zapraszamy do współpracy.